Η εταιρεία παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ρύθμιση και διευθέτηση χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς φορείς, το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων εταιρειών, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών), είτε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τους προαναφερόμενους φορείς.