Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε ζητήματα Δικαίου Αφερεγγυότητας. Έχει καθιερωθεί στον κλάδο, καθώς έχει χειριστεί υποθέσεις αφερεγγυότητας, προ-πτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες και υποθέσεις ειδικής εκκαθάρισης.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων πτώχευσης μικρού και μεγάλου αντικειμένου και συμμετέχει σε όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους οικονομολόγους, ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των υποθέσεων αυτών. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται για την τεχνική μας κατάρτιση, την επιχειρηματική μας αντίληψη και την άμεση ανταπόκρισή μας.